090-14 90 77 info@lackexperten.se

Användarvillkor

Tack för att du använder LackExperten Sverige ABs webbplats. Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatsen.

Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatser som tillhandahålls av LackExperten Sverige AB.

Genom att gå in på LackExperten Sverige ABs webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen godkänner du Användarvillkoren.

LackExperten Sverige AB förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. LackExperten Sverige AB förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Din rätt att använda information på webbplatsen

Allt material som LackExperten Sverige AB har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke – kommersiellt syfte – förutsätter skriftligt samtycke av LackExperten Sverige AB.

De varumärken eller andra kännetecken som LackExperten Sverige AB äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från LackExperten Sverige AB. LackExperten Sverige ABs varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

Länkar till och från våra webbplatser

LackExperten Sverige AB ansvarar inte i något fall för länkar från LackExperten Sverige ABs webbplats till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till LackExperten Sverige ABs webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från LackExperten Sverige AB för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från LackExperten Sverige ABs webbsidor.

Begränsning av ansvar

Allt material som finns tillgängligt via LackExperten Sverige ABs webbplatser är – om inte annat uttryckligen framgår – avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Även om LackExperten Sverige AB alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan LackExperten Sverige AB inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information eller dokumentation.

LackExperten Sverige AB ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Om du har frågor kring LackExperten Sverige ABs Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss:

LackExperten Sverige AB
Korsvägen 1
913 35 Holmsund

Tel: 090-14 90 77