090-14 90 77 info@lackexperten.se

Om oss

Vi på LackExperten har kört igång med ny utrustning, nya lackboxar, modern filtrering, värmeåtervinning som ger kvalitet och arbetsmiljö i toppklass.

Den mycket erfarna personalen har tillsammans över 60 år i branschen vilket ger förutsättningar att leverera i tid och med högsta kvalitet. I företaget finns personal och utrustning för rengöring, blästring och industrilack av mycket stora eller mindre objekt samt avdelning för trälack och även pulverlackering.

LackExpertens styrkor

 • All verksamhet under samma tak. Den kontrollerade miljön ger hög kvalitet. Vi säkertställer alla krav på kvalité och miljö som ställs från kunder och leverantörer.
 • Moderna lokaler och utrustning. Vi minimerar den arbetsrelaterade exponeringen  av lösningsmedel och damm. Personalens hälsa, trivsel och arbetsglädje är viktig.
 • Gott om plats ger bra hantering av inkommande och utgående gods under tak. Ett effektivt flöde skapar arbetsglädje,  kvalitet och lönsamhet.
 • Komplett och allsidig anläggning . Ett för regionen unikt koncept som kommer vara attraktivt idag och många år framöver ger stabilitet.
 • Energifull och starkt engagerad huvudägare. Bra uppbackning både praktiskt och ekonomiskt från delägarna ger uthållighet.
 • Säkerställt kvalitets- och miljöarbetet. Genom vårt  kvalitetssystem och på sikt en certifiering enligt ISO 14001/9001 uppfyller vi kraven.
 • Mindre miljöpåverkan. Genom att arbeta med vattenlösliga produkter när så är möjligt, kan utsläppen av VOC (Volatile organic compounds) minskas .

Historik

LackExperten har köpt över det mindre företaget TJB Pulverlack AB som bedrev huvudsakligen pulverlackering.  De nya lokalerna omfattar 2200 kvadratmeter under samma tak. Stora investeringar  är gjorda i ny utrustning . Mycket erfaren personal rekryterats från konkurrenter.

VD och huvudägare är Johan Brändström som tidigare drev TJB Pulverlack AB.

Mål

Målet är att bli det största, modernaste och mest högkvalitativa fristående måleriet i regionen som kan utföra samtliga typer av lackeringsarbeten.

Affärsidé

Lackexperten skall med sin unikt kompletta och toppmoderna anläggning erbjuda snabb, högkvalitativ och miljövänlig och ytbehandling av möbler, industriprodukter och fordon, till företag och privatpersoner i regionen.

Kärnvärden

Effektivitet – Kvalitet – Hållbarhet

Bolagets tjänster

Bolaget erbjuder tjänster inom rengöring och ytbehandling.
Rengöring kan ske i form av blästring, slipning och tvättning. Ytbehandling kan ske i form av våtlackering , pulverlackering och trälackering.
Objektstorlekar ända upp till lastbilsstorlek kan blästras och ytbehandlas under samma tak vilket möjliggör snabb effektiv hantering med högsta kvalitet.
Produkter som kan ytbehandlas är t.ex.

 • Lastbilar och släpvagnar
 • Entreprenadmaskiner
 • Byggstål till industrin
 • Maskindelar
 • Ventilationsdetaljer
 • Plastkåpor
 • Möbler

Vår utrustning

 • Färgborttagning: Stor 18 m lång blästeranläggning för att kunna ta bort färg och smuts från stora objekt som t.ex. lastbilssläp.
 • Industrilack: 18 m Lackbox/ugn för sprutmålning av stora objekt t.ex. stålkonstruktioner och entreprenadredskap.
 • Trälack: Slipning och sprutmålning av trädetaljer såsom köksluckor och dörrar.
 • Pulverlackering: Två ugnar och ett spraybås.
 • Däckshanteringsutrustning för att smidigt kunna pulverlacka bilfälgar utan extern inblandning och väntetid.