En hållbar verksamhet

Miljöarbete

LackExperten arbetar alltid för att minska påverkan av vår natur, samhälle och arbetsmiljö

Vi är medvetna om den påverkan vi har och LackExperten arbetar systematiskt för att förbättra vår verksamhet.

Vår anläggning uppfyller alla senaste krav på miljö och arbetsmiljö. Vi förbereder nu processen för en miljöcertifiering enligt 14001. I denna certifiering ingår rutiner för löpande förbättringsåtgärder.

Genom att arbeta med vattenlösliga produkter när så är möjligt, kan utsläppen av VOC (Volatile organic compounds) minskas. Pulverlackering är i princip lösningsmedelsfri.
LackExperten återanvänder värme från produktionen och återför detta till hyresvärdens huskropp vintertid. Beräkningar visar på en möjlig återvunnen mängd av cirka 250 000 KWh/ eldningssäsong.

Vill du veta mer om vårt miljöarbete?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor så berättar vi mer!