TJÄNSTER

Pulverlackering

LackExperten kan tekniken och har erfarenhet att pulverlackera

Att lackera är en av många metoder för att skydda olika produkter mot allt för snabb nedbrytning. Lack finns i olika varianter, med olika egenskaper mot exempelvis elektricitet, temperatur, väder och vind. För minsta påverkan på naturen och hälsan har man utvecklat en metod som heter pulverlackering där man inte använder något lösningsmedel. Istället för att använda våtlack sprutar man på lack i torr pulverform.

Hur lägger man på pulverlack?

Precis som vid all lackering så krävs en del förbehandling av ytorna som ska lackeras. Det kan behövas en grundlig rengöring från olja, oxid, metallflis eller andra rester efter framställningen av föremålet. Utöver det kan det behövas slipning eller blästring för att bereda ytan för lacken.

Pulverlackering läggs på genom en process där pulvret görs statiskt med hjälp av en elektrisk laddning, och då fastnar pulverpartiklarna på föremålet när de sprutas på med hjälp av tryckluft. Efter appliceringen av pulverlacken så härdas ytan och det görs genom att utsätta föremålet för hög temperatur en viss tid. Efter att föremålet har kallnat så är pulverlackeringen färdig.

Det finns två typer av pulverlack:

Varför pulverlack?

Fördelarna med pulverlack är många. Bland annat så ger den föremålet en längre livslängd än till exempel kromatering eller elförzinkning. Jämfört med lackering med våtlack så ger pulverformen dessutom en mycket jämnare och finare applicering vid hörn och kanter, oavsett i vilken riktning det har hängt under appliceringen av pulvret.

Förutom den höga kvaliteten på slutresultatet så är det både enkelt och ekonomiskt att använda pulverlack. Till skillnad från våtlack så blir det väldigt lite spill när man använder pulverlack eftersom det pulver som inte träffar föremålet kan samlas upp och återanvändas. Pulverlack är inte bara känt för sin stora slitstarkhet utan även mångsidighet.

Pulverlack kan också blandas med olika komponenter som till exempel skapar ytor med låg friktion eller antistatiska egenskaper. Man kan även lägga på tjockare lager av pulverlack jämfört med våtlack, då våtlacken börjar rinna om den blir för tjock.

Fördelar för miljö och hälsa

Lackering har alltid varit ett riskfyllt arbete ur både miljö- och hälsosynpunkt. De klassiska lösningsmedlen består vanligtvis av giftiga organiska ämnen, som vid inandning eller hudkontakt kan orsaka stora besvär, och vid utsläpp i naturen kan göra stor skada på omgivningen. Det finns det vattenburen lack, men det är inte alltid en passande lösning.

Pulverlackering blev den revolutionerande lösningen på problemet. Inga lösningsmedel och nästan inget spill med den elektrostatiska appliceringsmetoden och uppsamlingen av det pulver som inte träffar objektet.

Vill du veta mer eller ha en offert?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor så berättar vi mer!